Nieuws

Bestuur geeft subsidie aan initiatieven en isolatie van woningen

In de bestuursvergadering van 16 maart heeft het bestuur besloten een subsidie toe te kennen aan:

  • De stichting Warnersbrug  voor de reconstructie van de originele brug in Tuindorp Randwijck te Amstelveen. De in het verleden door de architect Warner ontworpen brug is in de jaren 60 vervangen door een duiker. De stichting wil de oude brugwanden herbouwen en zo weer de twee pleintjes in ere herstellen. Deze pleintjes krijgen bankjes waardoor een ontmoetingspunt in de wijk ontstaat. Men wil in de toekomst op deze pleintjes wijkactiviteiten en evenementen organiseren.
  • De Oude katholieke kerk te Aalsmeer voor de restauratie van het kerkorgel. Het orgel functioneert niet meer naar behoren en moet worden gerestaureerd zodat weer concerten voor de buurt kunnen worden gegeven. Het kerkgebouw krijgt mede door het geven van orgelconcerten meer een buurtfunctie. Daarnaast zullen ook andere activiteiten (zoals exposities) in de kerk mogelijk worden gemaakt waardoor het kerkgebouw echt een buurtfunctie krijgt.

Ook heeft het bestuur besloten om 10 woningen in de nabijheid van Schiphol te isoleren.