Nieuws

Fieldlab geluidsadaptief bouwen officieel geopend

Op 25 oktober jl. heeft demissionair minister Barbara Visser met wethouder Jurgen Nobel van de gemeente Haarlemmermeer het Fieldlab geluidsadaptief bouwen, in aanwezigheid van Ad Rutten van het bestuur van SLS, officieel geopend.

In het Fieldlab wordt o.a. nagegaan hoe de ervaren geluidsbelasting in en rondom woningen kan worden verminderd en de leefbaarheid in de regio kan worden verbeterd. Onderzocht wordt of gebouwen zo ontworpen en gepositioneerd kunnen worden dat vliegtuiggeluid minder hoorbaar wordt. Hierdoor moet het mogelijk worden een betere woon- en leefomgeving bij de luchthaven te ontwikkelen.

Het onderzoek, dat twee jaar zal lopen, wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van SLS. Ad Rutten benadrukte in zijn toespraak ook nog eens dat dit soort innovatieve ontwikkelingen bijdragen aan het voorzien in alternatieve manieren om de hinder als gevolg van het vliegtuiggeluid te beperken en maatwerk te bieden.

Zie ook persbericht gemeente Haarlemmermeer: https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/fieldlab-geluidsadaptief-bouwen-officieel-geopend