Nieuws

Nieuwsbrief – september 2020

€ 3,9 miljoen voor projecten en initiatieven in de Schipholregio

Voor projecten in Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn heeft het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol op 28 september bijna € 3,9 miljoen beschikbaar gesteld. Ook is voor 2 initiatieven een bijdrage van in totaal € 10.000,- verleend. Daarnaast is besloten 4 aanvragen voor isolatie van woningen te honoreren.

Projecten:

Sportpark Rijsenhout

Door 3 sportverenigingen uit Rijsenhout is een gezamenlijke subsidieaanvraag gedaan voor de nieuwbouw van een multifunctionele sportaccommodatie.

Het bestuur heeft besloten een subsidie van € 1,7 miljoen te verlenen. Het geld zal worden ingezet voor:

 • Het realiseren van een nieuwe gemeenschappelijke sportaccommodatie die naast de huidige sportverenigingen ook gebruikt kan worden door andere verenigingen en voor andere activiteiten.
 • Plaatsing van een Gymbox.
 • Realisatie van Padelbanen.
 • Realisatie van een verharde combibaan voor schaatsen, skeeleren, fietsen en atletiek.

Dorpshuis Marijke Burgerveen

Het dorpshuis Marijke in Burgerveen wordt gerenoveerd. Hiermee wordt van het bestaande verouderde dorpshuis een toekomstbestendige voorziening gemaakt waar bestaande en nieuwe activiteiten georganiseerd kunnen worden. De renovatie bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Vervangen van het dak en achterpui
 • Nieuwe keuken en creëren huiskamer
 • Opknapbeurt sanitair
 • Aanbouw voorzijde

Voor de renovatie heeft het bestuur een subsidie verleend van € 304.000,-.

Machinepark Aalsmeer

De groene buffer tussen het bedrijvenpark Greenpark Aalsmeer en de nieuwe woonwijk Nieuw oosteinde wordt getransformeerd tot een zone waar bewoners van Aalsmeer kunnen wandelen, recreëren in het groen en aan het water kunnen sporten.

Met een subsidie van € 1,3 miljoen van SLS, wordt geïnvesteerd in de leefomgeving in Aalsmeer door het verbeteren van:

 • de recreatieve waarde van het gebied door het realiseren van wandelroutes met bankjes en zitobjecten
 • de verblijfswaarde van het gebied door een groene inrichting
 • de sportvoorzieningen door het realiseren van een fitnesstrack door het gebied met openbaar toegankelijke fitnesstoestellen en openbaar toegankelijke sportvelden.

Herinrichting dorpscentrum De Kwakel

De openbare ruimte in het centrum van De Kwakel vormt momenteel geen eenheid. Er zijn op dit moment in het gebied verschillende ontwikkelingen gaande. Met de herinrichting wordt samenhang gebracht tussen de initiatieven. De openbare ruimte krijgt een hoogwaardige inrichting waardoor een aantrekkelijk dorpscentrum ontstaat waarbij functies elkaar versterken en initiatieven een plek krijgen. 

Het project bestaat uit een aantal ingrepen in het centrum, zoals:

 • Realisatie van een centraal plein dat ruimte biedt voor verschillende activiteiten
 • Aanbrengen van speciale verlichting
 • Vergroening van de omgeving
 • Verplaatsen van de parkeerplaatsen.

Door de aanpassingen, waarvoor SLS een subsidie geeft van € 588.000,-, ontstaat een centrumgebied met een prettig verblijfs- en vestigingsklimaat.


Initiatieven

In augustus zijn twee aanvragen voor een bijdrage uit het initiatievenfonds gehonoreerd. Het gaat daarbij om de aanleg van een Jeu-de-Boulesbaan op het tennispark in Zevenhoven en de aanschaf van instrumenten voor een muziekvereniging zodat jonge kinderen de mogelijkheid krijgen muziek te maken en onderdeel te zijn van een muziekgroep.