project-uilenstede-steenimg_0175

VOOR WIE?

De Stichting is er voor inwoners die in een omgeving wonen die onevenredig zwaar wordt belast en (ruimtelijke) beperkingen krijgt opgelegd door de aanwezigheid van Schiphol.

Lees meer

watdoetsls

WAT DOET SLS?

Stichting Leefomgeving Schiphol biedt hulp aan individueel gedupeerden en zorgt voor vergoeding van fysieke schade aan bebouwing als gevolg van turbulentie veroorzaakt door stijgende of landende vliegtuigen. Daarnaast geeft de Stichting financiële bijdragen aan projecten die de kwaliteit van de leefbaarheid verbeteren.
Voor grote projecten kan geen aanvraag meer worden ingediend, deze gelden zijn reeds verdeeld. Voor kleinere particuliere initiatieven is het Initiatievenfonds ingesteld. Zie: Initiatievenfonds.

Vanaf 2021 ondersteunt de Stichting ook onderzoeken op gebied van innovatie en technologische ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de Schipholregio.

Lees meer

Foto Zwanenburg 19-11-18

WIE IS SLS?

Een stichting ter verbetering van de leefomgeving met een onafhankelijk bestuur,  gefinancierd door Schiphol, provincie Noord-Holland en het Rijk.

Lees meer

Nieuws en publicaties

De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) gaat stoppen

Op 1 augustus 2024 sluit het loket voor aanvragen van de programma’s van SLS. Op 3 december 2008 is de..

Lees meer

Impactanalyse programma’s SLS

Nu de looptijd van SLS eindigt en per januari 2025 overgaat in het Omgevingsfonds (OGF) is het goed om in..

Lees meer

Padelbanen voor Rijsenhout

Op 21 april heeft de programmamanager van SLS de padelbanen bij het sportcomplex Rijsenhout geopend. In Rijsenhout wordt een multifunctioneel..

Lees meer

SLS gaat stoppen. Het loket is per 1 augustus gesloten.