Stichting Leefomgeving Schiphol volgt de aanbevelingen van het RIVM en de Rijksoverheid over het coronavirus. De medewerkers werken grotendeels thuis. Hierdoor zijn wij telefonisch minder goed bereikbaar. Als u een bericht inspreekt op het antwoordapparaat, dan bellen wij u terug. Daarnaast zijn wij bereikbaar via info@leefomgevingschiphol.nl

project-uilenstede-steenimg_0175

VOOR WIE?

De Stichting is er voor inwoners die in een omgeving wonen die onevenredig zwaar wordt belast en (ruimtelijke) beperkingen krijgt opgelegd door de aanwezigheid van Schiphol.

Lees meer

watdoetsls

WAT DOET SLS?

Stichting Leefomgeving Schiphol biedt hulp aan individueel gedupeerden en zorgt voor vergoeding van fysieke schade aan bebouwing als gevolg van turbulentie veroorzaakt door stijgende of landende vliegtuigen. Daarnaast geeft de Stichting financiële bijdragen aan projecten die de kwaliteit van de leefbaarheid verbeteren.
Voor grote projecten kan geen aanvraag meer worden ingediend, deze gelden zijn reeds verdeeld. Voor kleinere particuliere initiatieven is het Initiatievenfonds ingesteld. Zie: Initiatievenfonds.

Vanaf 2021 ondersteunt de Stichting ook onderzoeken op gebied van innovatie en technologische ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de Schipholregio.

Lees meer

Foto Zwanenburg 19-11-18

WIE IS SLS?

Een stichting ter verbetering van de leefomgeving met een onafhankelijk bestuur,  gefinancierd door Schiphol, provincie Noord-Holland en het Rijk.

Lees meer

Nieuws en publicaties

Opening Dorpscentrum Spaarndam 10 maart 2023

Op vrijdag 10 maart 2023 is het verbouwde dorpshuis in Spaarndam officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door Bernt Schneiders..

Lees meer

Dijkhuis Oude Meer officieel geopend!

Op 19 maart 2020 heeft het bestuur van SLS voor de nieuwbouw van ‘Het Dijkhuis’ in Oude Meer subsidie verleend…

Lees meer

Persbericht Fieldlab Geluidsadaptief bouwen – Nieuwe manier van stedelijk ontwerp vermindert vliegtuiglawaai rond gebouwen en in de buitenruimte

Link naar AMS Institute – Urban Comfort Lab (ams-institute.org)Link naar Urban Comfort Lab – AMS Institute on Vimeo

Lees meer