project-uilenstede-steenimg_0175

VOOR WIE?

De Stichting is er voor inwoners die in een omgeving wonen die onevenredig zwaar wordt belast en (ruimtelijke) beperkingen krijgt opgelegd door de aanwezigheid van Schiphol.

Lees meer

watdoetsls

WAT DOET SLS?

Stichting Leefomgeving Schiphol biedt hulp aan individueel gedupeerden en zorgt voor vergoeding van fysieke schade aan bebouwing als gevolg van turbulentie veroorzaakt door stijgende of landende vliegtuigen. Daarnaast geeft de Stichting financiële bijdragen aan projecten die de kwaliteit van de leefbaarheid verbeteren.
Voor grote projecten kan geen aanvraag meer worden ingediend, deze gelden zijn reeds verdeeld. Voor kleinere particuliere initiatieven is het Initiatievenfonds ingesteld. Zie: Initiatievenfonds.

Vanaf 2021 ondersteunt de Stichting ook onderzoeken op gebied van innovatie en technologische ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de Schipholregio.

Lees meer

Foto Zwanenburg 19-11-18

WIE IS SLS?

Een stichting ter verbetering van de leefomgeving met een onafhankelijk bestuur,  gefinancierd door Schiphol, provincie Noord-Holland en het Rijk.

Lees meer

Nieuws en publicaties

Padelbanen voor Rijsenhout

Op 21 april heeft de programmamanager van SLS de padelbanen bij het sportcomplex Rijsenhout geopend. In Rijsenhout wordt een multifunctioneel..

Lees meer

De Kwakel krijgt multifunctioneel en duurzaam dorpshuis

Op 18 april is de aannemersovereenkomst voor de verbouwing van het dorpshuis in de Kwakel getekend. SLS heeft een bijdrage..

Lees meer

Het Groene Lint in Aalsmeer is geopend

Op 15 april is Het Groene Lint geopend door de voorzitter van SLS, wethouder Spaargaren en de werkgroep Het Groene..

Lees meer