Vortex Informatie

Wat is een vortex?

Vortex is wervelwind die veroorzaakt wordt door stijgende en dalende vliegtuigen van en naar een luchthaven.  Vliegverkeer van en naar de luchthaven Schiphol veroorzaakt soms fysieke schade aan woningen gelegen in de directe nabijheid van de start- en landingsbanen door deze turbulentie, deze schade wordt Vortex-schade genoemd. Het gaat vooral om schade aan daken (dakpannen)  of glasschade.

Iedereen die vlakbij de start- en landingsbanen van de luchthaven Schiphol woont of werkt en fysieke schade ondervindt als gevolg van turbulentie, aantoonbaar veroorzaakt door stijgende en/of landende vliegtuigen kan te maken krijgen met schade die hierdoor veroorzaakt wordt.

Wanneer u Vortex-schade heeft kunt u dit telefonisch melden via telefoonnummer 020-6012555, bij menukeuze kiezen voor optie 1 (Amsterdam Airport Schiphol Regiecentrum).

Nadat twee rapporteurs de schade hebben opgenomen, zal de schade zo snel mogelijk door een gespecialiseerd aannemersbedrijf worden hersteld. De werkzaamheden zullen meestal bestaan uit het terugleggen en/of vervangen van dakpannen of het vervangen van (delen van) een glazen dak. Deze herstelwerkzaamheden worden volledig door de Stichting betaald.

Er is geen schriftelijke aanvraag bij Stichting Leefomgeving Schiphol vereist.