Nieuws

Padelbanen voor Rijsenhout

Op 21 april heeft de programmamanager van SLS de padelbanen bij het sportcomplex Rijsenhout geopend.


In Rijsenhout wordt een multifunctioneel sportcomplex gerealiseerd. Dit is een project van de gezamenlijke sportverenigingen in Rijsenhout. Doel van dit project is de bouw van een Multifunctioneel sportcomplex waar alle sportverenigingen onderdak vinden. Dit sportcomplex richt zich op zowel sportieve als sociale activiteiten voor zowel jongeren als ouderen. Met de subsidie van SLS wordt een nieuw gebouw gerealiseerd waar alle verenigingen in worden ondergebracht en waarin meer activiteiten kunnen worden aangeboden. Daarvoor worden ook padelbanen en een skeelerbaan aangelegd. De skeelerbaan kan in de winter als ijsbaan worden gebruikt. Mogelijk dat hier dus nog eens een marathon op geschaatst kan worden.

De bouw van het clubgebouw is gestart. Op 4 april is de eerste paal geslagen. De aanleg van padelbanen is al gereed en deze zijn op 21 april officieel geopend.

De Kwakel krijgt multifunctioneel en duurzaam dorpshuis

Op 18 april is de aannemersovereenkomst voor de verbouwing van het dorpshuis in de Kwakel getekend.

SLS heeft een bijdrage verleend voor de verbouwing van het dorpshuis de Quakel in het centrum van de Kwakel. In de zomer van 2023 was al financiële steun toegezegd voor de verduurzaming van het pand. Door aanvullend groot onderhoud aan de begane grond kan het dorpshuis vele jaren vooruit. Zowel SLS als de gemeente hebben daarvoor extra geld beschikbaar gesteld. Met deze extra bijdrage wordt een nieuwe, transparante gevel gerealiseerd die beter aansluit op het vernieuwde dorpsplein. Tevens wordt het gebouw multifunctioneel en wordt de indeling praktischer.

SLS heeft naast de bijdrage voor het dorpshuis ook financieel bijgedragen aan het vernieuwen van het dorpscentrum.

Het Groene Lint in Aalsmeer is geopend

Op 15 april is Het Groene Lint geopend door de voorzitter van SLS, wethouder Spaargaren en de werkgroep Het Groene Lint.

Het Groene Lint is een bewoners initiatief voor een groene (wandel) route door Aalsmeer die bestaande en nieuwe groenstructuren in Aalsmeer met elkaar verbindt.

Ook andere projecten waar SLS een bijdrage aan geeft (Waterfront, VVA terrein en Machinepark), maken onderdeel uit van het Lint.

Door de werkgroep Het Groene Lint zijn de bouwstenen uitgewerkt. De gemeente heeft vervolgens het project omarmd en heeft gezorgd voor de uitvoering van het project.

Het project loopt vanaf de Aalsmeerderweg, langs de Molenvlietweg en de Linnaeuslaan tot aan de Spoorlaan.

SLS heeft een bijdrage geleverd voor de realisatie van:

  • Een pad en herinrichting van de strook langs de Molensloot/Linnaeuslaan
  • Omvorming van een bestaande speelplaats naar een avontuurlijke speelplaats
  • Wandelpad langs de Molenvliet
  • Straatmeubilair en bewegwijzering

Door de realisatie zijn mensen en wijken in Aalsmeer verbonden en is het aantrekkelijker om naar buiten te gaan in een groene omgeving.

Nieuw clubgebouw voor tennisvereniging Spaarndam

Op 28 maart jl. is het nieuwe clubgebouw van de tennisvereniging Spaarndam geopend. Dit nieuwe gebouw is mogelijk gemaakt door een bijdrage van SLS.

Bij SLS is in het verleden een plan ingediend waarbij de tennisvereniging zou verhuizen naar een gemeenschappelijk sportcomplex met de voetbal- en hockeyvereniging. Helaas bleken deze plannen niet uitvoerbaar waardoor de tennisvereniging samen met SLS heeft gekeken naar een alternatief plan waarbij het clubgebouw gerenoveerd kon worden.

In afwachting op besluitvorming over een nieuw onderkomen heeft er geen onderhoud plaatsgevonden waardoor er veel geïnvesteerd moest worden om een gebouw te realiseren dat de komende jaren mee kan.

Bij de renovatie heeft de tennisvereniging ingezet op het verduurzamen van de accommodatie en het terrein en het verbreden van het sportaanbod in Spaarndam. Daarvoor zijn all weather tennisbanen aangelegd. De aanleg van padelbanen zit nog in de planning.

 

 

 

Speelpark Clematisstraat Aalsmeer

Op 12 november jl. was het eindelijk zover dat het nieuwe speelpark aan de Clematisstraat in Aalsmeer kon worden geopend.

Het nieuwe speelpark is een initiatief van de bewoners. Deze bewoners hebben zelf er voor gezorgd dat hun wens in vervulling kon gaan en er voor gezorgd dat het benodigde geld bij elkaar werd gebracht. Het is een proces geweest van 3,5 jaar maar het is ze gelukt!

Het resultaat mag er dan ook zijn. Het oude speelpleintje met 2 speeltoestellen is getransformeerd naar een prachtig inclusief speelpark waar ruimte is voor jong en oud om elkaar te ontmoeten. Hierdoor heeft het speelpark een belangrijke verbindende factor in de buurt.

SLS is één van de sponsoren en heeft de realisatie van de kabelbaan mogelijk gemaakt.

Burgemeester Aalsmeer en bestuur SLS openen het nieuwe recreatiepark in het Hornmeerpark

Het voormalige voetbalterrein van VV Aalsmeer is ingericht tot park en recreatieterrein. In dit project zijn door de gemeente Aalsmeer samen met de inwoners aanvullende voorzieningen voor sport en ontmoeting en recreatie in het Hornmeerpark bedacht. Voor deze aanvullende projectonderdelen is door SLS subsidie gegeven. SLS heeft deze subsidie gegeven omdat het park gelegen is in een zwaar geluidsbelast gebied. Door te investeren in het park wordt de leefbaarheid in dit gebied verbeterd.

Er zijn watergangen en een vijver gegraven, bruggen aangelegd, een evenemententerrein gerealiseerd, het park is voorzien van wandelpaden, er is in het park veel groen geplant en gras gezaaid, er is een speelbos voor de kinderen en een ontmoetingsplein voor alle Aalsmeerders. Al eerder werd een skatebaan en een freerunpark gerealiseerd.

Met de herinrichting is een nieuw recreatieterrein met veel openbaar groen met wandelpaden, vijvers en openbare sportvoorzieningen ontstaan. De locatie biedt jong en oud een locatie om actief te zijn en elkaar te ontmoeten.

Op 26 mei is het terrein officieel geopend door de burgemeester van Aalsmeer met het bestuur van SLS.

Zie ook het artikel in de Nieuwe Meerbode

Persbericht Nieuwe Meerbode Opening Hornmeerpark p1Persbericht Nieuwe Meerbode Opening Hornmeerpark p2

 

 

Voortgangsverslag 2022

In het verslag is beschreven welke werkzaamheden het afgelopen jaar zijn uitgevoerd en welke resultaten de Stichting Leefomgeving Schiphol de afgelopen jaren heeft bereikt.

Klik hier voor het verslag: voortgangsverslag 2022

’s Werelds eerste geluidsonderdrukkende technologie voor woningen wordt getest in een proef-huis nabij Amsterdam Airport Schiphol

Op 9 mei jl. is een tiny house geplaatst onder de aan- en uitvliegroute van de Kaagbaan. In deze tiny woning wordt met subsidie van SLS onderzoek gedaan naar geluidsonderdrukkende (active noise cancelling) technologie voor woningen.

Het proefhuis biedt bezoekers de mogelijkheid om de DeNoize-technologie met eigen oren te kunnen ervaren en meer te leren over het gebruik van deze techniek in hun eigen huis. Daarnaast zal DeNoize een slaaponderzoek uitvoeren waar buurtbewoners aan deel kunnen nemen door een nacht in de proefwoning door te brengen. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de effecten van omgevingslawaai op slaap en de effectiviteit van de DeNoize-technologie om dit te verminderen, waardoor de leefbaarheid rondom Amsterdam Airport Schiphol kan worden verbeterd.

Zie het persbericht voor verdere informatie.

Persbericht DeNoize 24 mei 2023 p1Persbericht DeNoize 24 mei 2023 p2

 

 

 

 

 

Gerenoveerd Dorpshuis Marijke Burgerveen 20 mei geopend

Het dorpshuis in Burgerveen is het oudste dorpshuis in de Haarlemmermeer. Het gebouw verkeerde in zeer slechte staat. Omdat het dorpshuis een belangrijke rol speelt in de dorpsgemeenschap is besloten het gebouw te renoveren. Onderdeel van de renovatie is het onderhoud aan het dak en de gevels. Daarnaast zijn projectonderdelen gerealiseerd die de gebruiksmogelijkheden van het gebouw verbeteren. Het gaat daarbij om het verplaatsen van de keuken, het realiseren van een huiskamer, een nieuwe bar en het opknappen van het sanitair en een aanbouw aan de voorzijde. SLS heeft de renovatie mogelijk gemaakt door een substantiële bijdrage

20 mei was het eindelijk zover dat het dorpshuis feestelijk geopend kon worden.

Start “Paradijs aan de Plas”

Op dinsdag 17 mei onthulden Ines de Ridder, wethouder van de Gemeente Nieuwkoop, en Alexander Smal van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) het informatiebord ter hoogte van Paradijsweg 40 te Ter Aar.

In het gebied wordt het verouderde kassengebied aan de Langeraarse plassen in Nieuwkoop getransformeerd naar woningbouw. In aanvulling hierop is het initiatief genomen om een deel te transformeren tot een recreatief natuurgebied. De Langeraarse plassen worden daardoor toegankelijk voor omwonenden en recreanten. SLS heeft een bijdrage verleend voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het gebied door de aanleg van paden en bruggen.

Zie onderstaande persbericht:

persbericht 17-05-23_pjv