Privacy

De wetgeving rondom de privacy van uw gegevens is veranderd. Bedrijven en instellingen zijn verplicht om meer inzicht te geven in de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor de Stichting Leefomgeving Schiphol. Wij vertellen u graag wat dit voor u betekent.

 Wat verandert er voor u
Om voor een bijdrage van de stichting Leefomgeving Schiphol in aanmerking te komen moet een aanvraagformulier ingevuld worden. Via dit aanvraagformulier wordt om een aantal persoonsgegevens gevraagd. Tot voorheen hebben wij uw gegevens altijd veilig bewaard. In het licht van de nieuwe privacywetgeving hebben wij ons beleid ten aanzien van het verwerken en bewaren van persoonsgegevens gewijzigd. In het kort betekent dit dat wij veel van uw gegevens na de beoordeling van uw aanvraag, zullen vernietigen. In de privacyverklaring van de Stichting Leefomgeving Schiphol, kunt u lezen hoe wij voortaan met uw gegevens omgaan en welke rechten u daarin heeft. Als u wilt weten welke gegevens wij verzamelen en bewaren  of als u wilt weten welke rechten u heeft dan kunt u dit in de privacyverklaring van de Stichting Leefomgeving Schiphol lezen.    

Vragen?
De nieuwe regels rondom de privacy zijn automatisch ingegaan. U hoeft zelf niets te doen. Wij zullen naar aanleiding van ons gewijzigde beleid, met terugwerkende kracht, gegevens die wij niet meer nodig hebben, vernietigen. Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan kunt u die vinden in de privacyverklaring. Als u hier het antwoord niet vindt, dan kunt u contact met ons opnemen via 020-4056100 of via info@clone.ifra.eu. Wij helpen u graag.