20Ke postcode check

Check of uw postcode binnen de 20Ke geluidszone valt

Als u een aanvraag voor subsidie wilt indienen is dit een van de criteria om in aanmerking te komen.

Op de voorbeeldkaart hieronder zijn de vier stappen aangegeven.

  1. Zet linksonder de kaartlagen aan.
  2. Vouw [Geluid luchtvaart – Schiphol ]  uit
  3. Vink aan; [ Lden contour 20 Ke ], De 20 Ke zone is nu te zien op de kaart (roze)
  4. Vul rechtsboven uw postcode in, u kunt dan zien of uw postcode in het 20 Ke gebied valt.
Check hier uw postcode voor de 20 Ke geluidszone


20ke_kaart