Nieuws

Nieuw clubgebouw voor tennisvereniging Spaarndam

Op 28 maart jl. is het nieuwe clubgebouw van de tennisvereniging Spaarndam geopend. Dit nieuwe gebouw is mogelijk gemaakt door een bijdrage van SLS.

Bij SLS is in het verleden een plan ingediend waarbij de tennisvereniging zou verhuizen naar een gemeenschappelijk sportcomplex met de voetbal- en hockeyvereniging. Helaas bleken deze plannen niet uitvoerbaar waardoor de tennisvereniging samen met SLS heeft gekeken naar een alternatief plan waarbij het clubgebouw gerenoveerd kon worden.

In afwachting op besluitvorming over een nieuw onderkomen heeft er geen onderhoud plaatsgevonden waardoor er veel geïnvesteerd moest worden om een gebouw te realiseren dat de komende jaren mee kan.

Bij de renovatie heeft de tennisvereniging ingezet op het verduurzamen van de accommodatie en het terrein en het verbreden van het sportaanbod in Spaarndam. Daarvoor zijn all weather tennisbanen aangelegd. De aanleg van padelbanen zit nog in de planning.