Categorie: Nieuws

Opening Dorpscentrum Spaarndam 10 maart 2023

Op vrijdag 10 maart 2023 is het verbouwde dorpshuis in Spaarndam officieel geopend.

De openingshandeling werd verricht door Bernt Schneiders als voorzitter van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS), tevens directeur van het VSB-fonds en de wethouders Diane van Loenen van de gemeente Haarlem en Charlotte van der Meij van de gemeente Haarlemmermeer.

SLS heeft een grote financiële bijdrage verleend voor de verbouwing van het bestaande dorpshuis in Spaarndam. In 2020 is samen met de gemeente en gebruikers gewerkt aan de uitwerking van een haalbaar projectplan waarbij de exploitatielasten door het verduurzamen omlaag gaan. Daarnaast is gekozen voor een interne make-over om te zorgen voor een betere uitstraling van het gebouw die beter aansluit bij de behoefte van de gebruikers. 

Door SLS is nog een aanvullende subsidie verleend voor de realisatie van een akoestische wand, klimaatinstallatie en verwarmingsketel. Hierdoor is de kwaliteit van het project en de toekomstbestendigheid voor het gebruik van het dorpscentrum aanzienlijk verbeterd.

De verbouwing is in maart 2021 gestart waarna het gebouw in januari 2022 al deels in gebruik kon worden genomen.

Zie ook nieuwsbericht HCNieuws: https://www.hcnieuws.nl/reader/72907/2573898/vernieuwd-hart-spaarndam#p=19

Dijkhuis Oude Meer officieel geopend!

Op 19 maart 2020 heeft het bestuur van SLS voor de nieuwbouw van ‘Het Dijkhuis’ in Oude Meer subsidie verleend. De oude accommodatie was verouderd en toe aan een grondige renovatie. Een lang traject naar de realisatie is toen gestart. Maar op 17 februari jl. was het dan eindelijk zover dat het nieuwe Dijkhuis kon worden geopend. De officiële handeling werd verricht door Alexander Smal van SLS en Richard Bouwman van Bosman Advies onder toeziend oog van Swiebertje, malle Pietje en vele belangstellenden.

‘Daar-komt-Swiebertje-die-het-nieuwe-Dijkhuis-open-doet-HCnieuws-_-Nieuws-uit-de-regio-Hoofddorp_Deel1

‘Daar-komt-Swiebertje-die-het-nieuwe-Dijkhuis-open-doet-HCnieuws-_-Nieuws-uit-de-regio-Hoofddorp_Deel2

‘Daar-komt-Swiebertje-die-het-nieuwe-Dijkhuis-open-doet-HCnieuws-_-Nieuws-uit-de-regio-Hoofddorp_Deel3

‘Daar-komt-Swiebertje-die-het-nieuwe-Dijkhuis-open-doet-HCnieuws-_-Nieuws-uit-de-regio-Hoofddorp_Deel4

Begin afronding werkzaamheden herinrichting Dorpscentrum Uithoorn

SLS heeft in 2019 een bijdrage gegeven aan de gemeente Uithoorn voor de herinrichting van het Dorpscentrum Amstelplein in Uithoorn. Het dorpscentrum bestaat uit een gedateerd winkelcentrum met daaromheen een functioneel maar niet erg aantrekkelijke openbare ruimte. Door de omlegging van de N201 zijn er kansen ontstaan om de leefbaarheid en sociale cohesie in het dorpscentrum van Uithoorn te vergroten. Om dit te kunnen bereiken wordt niet alleen de verkeersstructuur aangepakt, maar wordt door het toevoegen van belevingsgroen, hoogwaardig straatmeubilair en kunstwerken een kwalitatieve impuls gegeven.

Onderdeel van het project is de aanleg van groen in de middenbermen van de toegangswegen.  Daarbij wordt een rotonde aangelegd als onderdeel van een kunstroute. Onderdeel van het kunstwerk is een grote rode beuk. Deze beuk is op woensdag 23 november geplaatst. De boom is zo’n 15 meter hoog en ruim een meter omtrek.

De plaatsing is onder toeziend oog van veel belangstellenden, waaronder vertegenwoordigers van SLS en wethouders van de gemeente, met een kraan op de rotonde getakeld en geplant.

De feestelijk oplevering van de werkzaamheden zal begin 2023 zijn.

Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) brengt bezoek aan het nieuwe centrum

Voor het vernieuwen van het centrum heeft gemeente Uithoorn van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) een financiële bijdrage ontvangen. Om te laten zien hoe het plan er ‘in het echt’ uit komt te zien, zijn de directeur en 2 programmamanagers van SLS vorige week uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Wethouder Jan Hazen en twee projectleiders hebben hen rondgeleid over de rotonde en het werkvak.

Technische oplevering Multifunctionele Accommodatie De Scheg in Uithoorn

22 augustus jl. is de technische oplevering geweest van de Multifunctionele Accommodatie De Scheg. In het centrum zijn zowel de oude sporthal De Scheg als het buurthuis Het Buurtnest ondergebracht. De bouw is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van SLS . Na de technische oplevering kan worden begonnen met de inrichting.

Als de inrichting gereed is en ook de buitenruimte klaar is, zal de opening worden gevierd. Dit zal naar verwachting in oktober plaatsvinden.

Voor de persberichten over De Scheg zie:

https://www.uithoorn.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/2022/Augustus/Gemeente_ontvangt_sleutel_van_De_Scheg

https://www.uithoorn.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/2022/Augustus/Nieuwe_horecaondernemer_voor_De_Scheg

Voortgangsverslag 2021

In de vergadering van het bestuur van 16 maart jl. is het voortgangsverslag 2021 van de Stichting Leefomgeving Schiphol vastgesteld.  
In het verslag is beschreven welke werkzaamheden het afgelopen jaar zijn uitgevoerd en welke resultaten de Stichting Leefomgeving Schiphol de afgelopen jaren heeft bereikt. 

Klik hier voor het verslag: voortgangsverslag 2021