Categorie: Nieuws

Speelpark Clematisstraat Aalsmeer

Op 12 november jl. was het eindelijk zover dat het nieuwe speelpark aan de Clematisstraat in Aalsmeer kon worden geopend.

Het nieuwe speelpark is een initiatief van de bewoners. Deze bewoners hebben zelf er voor gezorgd dat hun wens in vervulling kon gaan en er voor gezorgd dat het benodigde geld bij elkaar werd gebracht. Het is een proces geweest van 3,5 jaar maar het is ze gelukt!

Het resultaat mag er dan ook zijn. Het oude speelpleintje met 2 speeltoestellen is getransformeerd naar een prachtig inclusief speelpark waar ruimte is voor jong en oud om elkaar te ontmoeten. Hierdoor heeft het speelpark een belangrijke verbindende factor in de buurt.

SLS is één van de sponsoren en heeft de realisatie van de kabelbaan mogelijk gemaakt.

Burgemeester Aalsmeer en bestuur SLS openen het nieuwe recreatiepark in het Hornmeerpark

Het voormalige voetbalterrein van VV Aalsmeer is ingericht tot park en recreatieterrein. In dit project zijn door de gemeente Aalsmeer samen met de inwoners aanvullende voorzieningen voor sport en ontmoeting en recreatie in het Hornmeerpark bedacht. Voor deze aanvullende projectonderdelen is door SLS subsidie gegeven. SLS heeft deze subsidie gegeven omdat het park gelegen is in een zwaar geluidsbelast gebied. Door te investeren in het park wordt de leefbaarheid in dit gebied verbeterd.

Er zijn watergangen en een vijver gegraven, bruggen aangelegd, een evenemententerrein gerealiseerd, het park is voorzien van wandelpaden, er is in het park veel groen geplant en gras gezaaid, er is een speelbos voor de kinderen en een ontmoetingsplein voor alle Aalsmeerders. Al eerder werd een skatebaan en een freerunpark gerealiseerd.

Met de herinrichting is een nieuw recreatieterrein met veel openbaar groen met wandelpaden, vijvers en openbare sportvoorzieningen ontstaan. De locatie biedt jong en oud een locatie om actief te zijn en elkaar te ontmoeten.

Op 26 mei is het terrein officieel geopend door de burgemeester van Aalsmeer met het bestuur van SLS.

Zie ook het artikel in de Nieuwe Meerbode

Persbericht Nieuwe Meerbode Opening Hornmeerpark p1
Persbericht Nieuwe Meerbode Opening Hornmeerpark p2

 

 

Voortgangsverslag 2022

In het verslag is beschreven welke werkzaamheden het afgelopen jaar zijn uitgevoerd en welke resultaten de Stichting Leefomgeving Schiphol de afgelopen jaren heeft bereikt.

Klik hier voor het verslag: voortgangsverslag 2022

’s Werelds eerste geluidsonderdrukkende technologie voor woningen wordt getest in een proef-huis nabij Amsterdam Airport Schiphol

Op 9 mei jl. is een tiny house geplaatst onder de aan- en uitvliegroute van de Kaagbaan. In deze tiny woning wordt met subsidie van SLS onderzoek gedaan naar geluidsonderdrukkende (active noise cancelling) technologie voor woningen.

Het proefhuis biedt bezoekers de mogelijkheid om de DeNoize-technologie met eigen oren te kunnen ervaren en meer te leren over het gebruik van deze techniek in hun eigen huis. Daarnaast zal DeNoize een slaaponderzoek uitvoeren waar buurtbewoners aan deel kunnen nemen door een nacht in de proefwoning door te brengen. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de effecten van omgevingslawaai op slaap en de effectiviteit van de DeNoize-technologie om dit te verminderen, waardoor de leefbaarheid rondom Amsterdam Airport Schiphol kan worden verbeterd.

Zie het persbericht voor verdere informatie.

Persbericht DeNoize 24 mei 2023 p1
Persbericht DeNoize 24 mei 2023 p2

 

 

 

 

 

Gerenoveerd Dorpshuis Marijke Burgerveen 20 mei geopend

Het dorpshuis in Burgerveen is het oudste dorpshuis in de Haarlemmermeer. Het gebouw verkeerde in zeer slechte staat. Omdat het dorpshuis een belangrijke rol speelt in de dorpsgemeenschap is besloten het gebouw te renoveren. Onderdeel van de renovatie is het onderhoud aan het dak en de gevels. Daarnaast zijn projectonderdelen gerealiseerd die de gebruiksmogelijkheden van het gebouw verbeteren. Het gaat daarbij om het verplaatsen van de keuken, het realiseren van een huiskamer, een nieuwe bar en het opknappen van het sanitair en een aanbouw aan de voorzijde. SLS heeft de renovatie mogelijk gemaakt door een substantiële bijdrage

20 mei was het eindelijk zover dat het dorpshuis feestelijk geopend kon worden.

Start “Paradijs aan de Plas”

Op dinsdag 17 mei onthulden Ines de Ridder, wethouder van de Gemeente Nieuwkoop, en Alexander Smal van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) het informatiebord ter hoogte van Paradijsweg 40 te Ter Aar.

In het gebied wordt het verouderde kassengebied aan de Langeraarse plassen in Nieuwkoop getransformeerd naar woningbouw. In aanvulling hierop is het initiatief genomen om een deel te transformeren tot een recreatief natuurgebied. De Langeraarse plassen worden daardoor toegankelijk voor omwonenden en recreanten. SLS heeft een bijdrage verleend voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het gebied door de aanleg van paden en bruggen.

Zie onderstaande persbericht:

persbericht 17-05-23_pjv

 

Vernieuwing Dorpshart De Kwakel

Na een lang voorbereidingsproces met gemeente, bewoners, ondernemers en de Stichting Leefomgeving Schiphol is het eindelijk zover. De vernieuwing van het Dorpshart van de Kwakel is begonnen.

De afgelopen weken is al begonnen met de werkzaamheden aan de riolering.

De feestelijke start van het project was woensdag 26 april met de onthulling van het bouwbord door wethouder Jan Hazen, wethouder Ferry Hoekstra en Joost Wagemakers van de Stichting Leefomgeving Schiphol.

Opening Dorpscentrum Spaarndam 10 maart 2023

Op vrijdag 10 maart 2023 is het verbouwde dorpshuis in Spaarndam officieel geopend.

De openingshandeling werd verricht door Bernt Schneiders als voorzitter van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS), tevens directeur van het VSB-fonds en de wethouders Diane van Loenen van de gemeente Haarlem en Charlotte van der Meij van de gemeente Haarlemmermeer.

SLS heeft een grote financiële bijdrage verleend voor de verbouwing van het bestaande dorpshuis in Spaarndam. In 2020 is samen met de gemeente en gebruikers gewerkt aan de uitwerking van een haalbaar projectplan waarbij de exploitatielasten door het verduurzamen omlaag gaan. Daarnaast is gekozen voor een interne make-over om te zorgen voor een betere uitstraling van het gebouw die beter aansluit bij de behoefte van de gebruikers. 

Door SLS is nog een aanvullende subsidie verleend voor de realisatie van een akoestische wand, klimaatinstallatie en verwarmingsketel. Hierdoor is de kwaliteit van het project en de toekomstbestendigheid voor het gebruik van het dorpscentrum aanzienlijk verbeterd.

De verbouwing is in maart 2021 gestart waarna het gebouw in januari 2022 al deels in gebruik kon worden genomen.

Zie ook nieuwsbericht HCNieuws: https://www.hcnieuws.nl/reader/72907/2573898/vernieuwd-hart-spaarndam#p=19

Dijkhuis Oude Meer officieel geopend!

Op 19 maart 2020 heeft het bestuur van SLS voor de nieuwbouw van ‘Het Dijkhuis’ in Oude Meer subsidie verleend. De oude accommodatie was verouderd en toe aan een grondige renovatie. Een lang traject naar de realisatie is toen gestart. Maar op 17 februari jl. was het dan eindelijk zover dat het nieuwe Dijkhuis kon worden geopend. De officiële handeling werd verricht door Alexander Smal van SLS en Richard Bouwman van Bosman Advies onder toeziend oog van Swiebertje, malle Pietje en vele belangstellenden.

‘Daar-komt-Swiebertje-die-het-nieuwe-Dijkhuis-open-doet-HCnieuws-_-Nieuws-uit-de-regio-Hoofddorp_Deel1

‘Daar-komt-Swiebertje-die-het-nieuwe-Dijkhuis-open-doet-HCnieuws-_-Nieuws-uit-de-regio-Hoofddorp_Deel2

‘Daar-komt-Swiebertje-die-het-nieuwe-Dijkhuis-open-doet-HCnieuws-_-Nieuws-uit-de-regio-Hoofddorp_Deel3

‘Daar-komt-Swiebertje-die-het-nieuwe-Dijkhuis-open-doet-HCnieuws-_-Nieuws-uit-de-regio-Hoofddorp_Deel4