Nieuws

Begin afronding werkzaamheden herinrichting Dorpscentrum Uithoorn

SLS heeft in 2019 een bijdrage gegeven aan de gemeente Uithoorn voor de herinrichting van het Dorpscentrum Amstelplein in Uithoorn. Het dorpscentrum bestaat uit een gedateerd winkelcentrum met daaromheen een functioneel maar niet erg aantrekkelijke openbare ruimte. Door de omlegging van de N201 zijn er kansen ontstaan om de leefbaarheid en sociale cohesie in het dorpscentrum van Uithoorn te vergroten. Om dit te kunnen bereiken wordt niet alleen de verkeersstructuur aangepakt, maar wordt door het toevoegen van belevingsgroen, hoogwaardig straatmeubilair en kunstwerken een kwalitatieve impuls gegeven.

Onderdeel van het project is de aanleg van groen in de middenbermen van de toegangswegen.  Daarbij wordt een rotonde aangelegd als onderdeel van een kunstroute. Onderdeel van het kunstwerk is een grote rode beuk. Deze beuk is op woensdag 23 november geplaatst. De boom is zo’n 15 meter hoog en ruim een meter omtrek.

De plaatsing is onder toeziend oog van veel belangstellenden, waaronder vertegenwoordigers van SLS en wethouders van de gemeente, met een kraan op de rotonde getakeld en geplant.

De feestelijk oplevering van de werkzaamheden zal begin 2023 zijn.