Nieuws

De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) gaat stoppen

Op 1 augustus 2024 sluit het loket voor aanvragen van de programma’s van SLS.

Op 3 december 2008 is de SLS opgericht in opdracht van de provincie Noord-Holland en Schiphol. De looptijd van SLS was voorzien tot 2021. Op verzoek van de minister van I&W is in 2019 door Royal Schiphol Group (RSG) onderzoek gedaan naar een opvolger van SLS, het Omgevingsfonds. Door de coronaperiode is de uitwerking van het Omgevingsfonds vertraagd. In september 2023 is afgesproken dat RSG de uitwerking van een Omgevingsfonds verder op zou pakken.

Dit Omgevingsfonds zal in 2025 starten. Nadere informatie over het Omgevingsfonds volgt in de loop van dit jaar.

SLS streeft ernaar om zoveel mogelijk werkzaamheden voor de overgang naar het Omgevingsfonds af te ronden. Om dit mogelijk te maken sluit het loket voor aanvragen op 1 augustus 2024. Aanvragen die na 31 juli 2024 worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen. Dit om de overdracht naar de opvolger van SLS zo goed mogelijk te kunnen regelen.