Nieuws

Impactanalyse programma’s SLS

Nu de looptijd van SLS eindigt en per januari 2025 overgaat in het Omgevingsfonds (OGF) is het goed om in beeld te hebben wat het effect van SLS is geweest. SLS heeft daarom Impact House gevraagd om door middel van een impactanalyse inzichtelijk te maken wat de impact van SLS is geweest. In het rapport zijn de resultaten van het onderzoek beschreven.

De conclusies uit de analyse zijn:

 • Projecten voorzien in behoeftes van bewoners.
 • Projecten leiden tot breed toegankelijke voorzieningen die anders niet of beperkter waren gerealiseerd.
 • De projecten dragen overtuigend bij aan meer en/of duurzamer(e):
  • Groen, water en overige openbare ruimte in de nabije omgeving
  • Sportaccommodaties
  • Voorzieningen gericht op ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling
 • De gerealiseerde voorzieningen dragen waarschijnlijk bij aan sociale cohesie.
 • Algemeen gesproken is het aannemelijk dat projecten een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de Schipholregio en de kwaliteit van leven van de bewoners.

Rapport Impact House