Nieuws

Nieuw bestuurslid de heer Ad Rutten

Het bestuur heeft m.i.v. 3 december jl. de heer Ad Rutten benoemd als bestuurslid van Stichting Leefomgeving Schiphol.

De heer Rutten heeft jarenlange ervaring in de luchtvaartsector en is daardoor goed op de hoogte van de effecten van de luchtvaart op de leefomgeving.

De heer Rutten vormt samen met de heren Schneiders en Bolhoeve het bestuur van de stichting.

Het bestuur zal zich de komende tijd inzetten voor de uitvoering van de tweede tranche van de stichting leefomgeving welke loopt tot eind 2020.