Nieuws

Evenement bekendmaking gebiedsbudgetten 18 jan 2018

Op 18 januari 2018 heeft de Stichting Leefomgeving Schiphol in een feestelijke bijeenkomst in Uithoorn de gebiedsprogramma’s, projecten en budgetten bekend gemaakt voor de periode tot 2021.

Voor deze bijeenkomst zijn vier filmpjes gemaakt waarmee een impressie wordt gegeven van de investeringen van de stichting om de leefbaarheid in de nabijheid van Schiphol te verbeteren.

lees meer …

 

Stichting Leefomgeving Schiphol verdeelt € 20 miljoen

De stichting Leefomgeving Schiphol heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de woon- werk- en leefomgeving in de Schipholregio. De stichting geeft een bijdrage aan omgevingsprojecten die de leefbaarheid in een bepaald gebied verbeteren. Het gaat zowel om grote (ruimtelijke) projecten als kleine initiatieven/activiteiten die de sociale cohesie verbeteren. De stichting wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland, Royal Schiphol Group en het ministerie van I&W.

De stichting heeft voor de periode t/m 2020 € 20 miljoen te verdelen. Dit geld wordt ingezet in gebieden nabij de start- en landingsbanen die zwaar geluidsbelast zijn èn waar de leefbaarheid onder druk staat. Bij de selectie van de gebieden is tevens gekeken naar de bijdrage die gemeenten al in de periode 2008-2012 hebben gehad.

De gemeenten die voor een bijdrage in aanmerking komen zijn Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude (Spaarndam).

De stichting Leefomgeving heeft samen met deze gemeenten, bewoners en andere stakeholders gebiedsprogramma’s opgesteld. In deze gebiedsprogramma’s zijn projecten en initiatieven opgenomen die de leefbaarheid ten goede komen.
Hiervoor heeft een inventarisatie plaatsgevonden van gemeentelijke plannen. Daarnaast heeft de stichting via een uitgebreid participatietraject met bewoners initiatieven en ideeën in de desbetreffende gemeente opgehaald. Door de stichting is gezocht naar synergie tussen de gemeentelijke plannen en de bewoners initiatieven. Veel van de initiatieven hebben een plek gekregen in de gemeentelijke plannen. Dit maakt deze initiatieven veelal uitvoerbaar.

In de gebiedsprogramma’s zijn projecten en voorzieningen opgenomen die invulling geven aan een kwaliteitsverbetering op gebied van groen, recreatie en sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

Niet alle initiatieven hebben een plek gekregen in de gemeentelijk projecten. Als deze tot een verbetering van de leefbaarheid leiden is er de mogelijkheid om een bijdrage te krijgen vanuit het initiatievenfonds van de Stichting. Voor iedere gemeente is een initiatievenfonds opgenomen in het gebiedsprogramma.

lees meer….

Verbouwing De Oude Veiling kan beginnen

Dinsdag 27 juni heeft het College van B&W het definitief ontwerp voor de verbouwing van de Oude Veiling (Marktstraat) vastgesteld. Een belangrijke stap in de voorbereiding van de verbouwing.  Als alles volgens planning verloopt is de Oude Veiling zomer 2018 verbouwd tot “De huiskamer van Aalsmeer”.

Na de verbouwing is het historische gebouw in ere hersteld en klaar voor de toekomst.

lees meer…

Subsidie voor project De Oude Veiling Aalsmeer

Op 7 maart heeft Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) een subsidie toegekend aan het project De Oude Veiling.

Vlnr; wethouder van Duijn (Aalsmeer), bestuurslid Ad Rutten (SLS) en wethouder van der Hoeven (Aalsmeer) met de cheque. (Foto Arjen Vos)
Vlnr; wethouder van Duijn (Aalsmeer), bestuurslid Ad Rutten (SLS) en wethouder van der Hoeven (Aalsmeer) met de cheque. (Foto Arjen Vos)

Ad Rutten, bestuurslid van SLS: “Het project De Oude Veiling is een goede invulling van de doelstelling van onze stichting. Wij zijn van mening dat het project een grote toegevoegde waarde geeft aan de sociale cohesie van Aalsmeer. Als het project gereed is, kan een breed gedeelte van de inwoners van Aalsmeer (van jong tot oud) gebruik maken van deze voorziening.

Het college is verheugd met deze subsidie. Wethouder Gertjan van der Hoeven: ”Dankzij de aanvullende gelden van de Stichting Leefomgeving Schiphol gaan we van De Oude Veiling nu echt ‘de huiskamer van Aalsmeer’ maken. Dit doen we samen met onze partners Ons Tweede Thuis, Bibliotheek Amstelland, Cultuurpunt Aalsmeer, AMmatch en ESA. En natuurlijk met alle andere instellingen en inwoners die een bijdrage willen leveren! In deze huiskamer staan de thema’s meedoen, ontplooien, ontmoeten en inspireren centraal.”

De Oude Veiling moet eerst flink verbouwd worden om het gebouw goed te kunnen exploiteren. De gemeente neemt een aantal basisverbouwingen voor zijn rekening waaronder een bakkerij van Ons Tweede Thuis. Door de bijdrage van de SLS wordt het mogelijk een aantal maatschappelijk relevante onderdelen te verbeteren. Bijvoorbeeld: bouwkundige aanpassingen waardoor het voormalige grand café, de bibliotheek en het cultuurpunt met elkaar verbonden worden waardoor de transparantie en mogelijkheden voor multifunctioneel ruimtegebruik toenemen. De realisatie van een lift waardoor alle verdiepingen bereikbaar zijn voor mindervaliden. Verder financiert SLS duurzaamheidsmaatregelen voor het verouderde gebouw.
Deze verbouwing gaat circa € 1,2 miljoen kosten, waaraan SLS € 762.000, bijdraagt. De verbouwing begint zo spoedig mogelijk. Als alles volgens planning verloopt, opent de vernieuwde Oude Veiling medio 2018 haar deuren voor het publiek.

foto Arjen Vos
foto Arjen Vos

De horecavoorziening in het pand wordt op commerciële wijze verpacht. Een belangrijk criterium bij de gunning is dat de beoogd ondernemer een hart voor de doelgroep moet hebben. Het is immers de bedoeling dat cliënten van Ons Tweede Thuis in deze horeca-omgeving gaan werken. ESA wordt verantwoordelijk voor de exploitatie, beheer en onderhoud van het pand en regelt ook de verhuur van de zalen. Gebruikers en de inwoners van Aalsmeer gaan gezamenlijk de inhoudelijke ‘agenda’ van De Oude Veiling bepalen.

De Stichting Leefomgeving Schiphol is een onafhankelijke Stichting, gefinancierd door Schiphol, Provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid. De SLS levert bijdragen aan projecten die de kwaliteit van de leefbaarheid verbeteren in gebieden waar sprake is van zware (geluids-)belasting en ruimtelijke beperkingen vanwege het luchthavenindelingsbesluit.

Naast de subsidie voor De Oude Veiling zijn er mogelijkheden voor nieuwe projecten. Begin februari hebben inwoners en ondernemers daar op een brainstormavond ideeën voor aangedragen. In de komende maanden werkt de gemeente de projectideeën uit en zal deze aan de SLS voorleggen.

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Met ingang van 2 februari jl. is de heer Adnan Tekin, gedeputeerde Schiphol Provincie Noord-Holland, toegetreden tot de Raad van Toezicht van Stichting Leefomgeving Schiphol. Dit is in overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de oprichtingsakte van de Stichting.

De heer Tekin volgt hiermee de onlangs overleden heer Talsma als voorzitter van de Raad van Toezicht op.

Nieuw bestuurslid de heer Ad Rutten

Het bestuur heeft m.i.v. 3 december jl. de heer Ad Rutten benoemd als bestuurslid van Stichting Leefomgeving Schiphol.

De heer Rutten heeft jarenlange ervaring in de luchtvaartsector en is daardoor goed op de hoogte van de effecten van de luchtvaart op de leefomgeving.

De heer Rutten vormt samen met de heren Schneiders en Bolhoeve het bestuur van de stichting.

Het bestuur zal zich de komende tijd inzetten voor de uitvoering van de tweede tranche van de stichting leefomgeving welke loopt tot eind 2020.

Stichting Leefomgeving Schiphol heeft nieuwe voorzitter Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol heeft op voordracht van de Raad van Toezicht van de Stichting op 19 oktober de heer Bernt Schneiders tot Voorzitter van het Bestuur benoemd. De heer Schneiders is tot medio 2016 Burgemeester van Haarlem geweest. Hij is tevens voorzitter van het Bestuur van het VSB-fonds. De  heer Schneiders volgt de heer Hoffscholte op als voorzitter van de Stichting.

Start programma Individueel Gedupeerden per 1 november 2016

Per 1 november start de Stichting Leefomgeving Schiphol met de Tweede Tranche van het Leefbaarheidsfonds door middel van de start van het Programma Individueel Gedupeerden.

Mensen die hiervoor volgens het bestemmingsreglement van de Stichting in aanmerking komen kunnen vanaf deze datum het aanvraagformulier indienen bij gemeenten, Omgevingsraad Schiphol of bij de Stichting. Zie voor nadere informatie ook het Draaiboek Individueel Gedupeerden.