Nieuws

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Met ingang van 2 februari jl. is de heer Adnan Tekin, gedeputeerde Schiphol Provincie Noord-Holland, toegetreden tot de Raad van Toezicht van Stichting Leefomgeving Schiphol. Dit is in overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de oprichtingsakte van de Stichting.

De heer Tekin volgt hiermee de onlangs overleden heer Talsma als voorzitter van de Raad van Toezicht op.

Nieuw bestuurslid de heer Ad Rutten

Het bestuur heeft m.i.v. 3 december jl. de heer Ad Rutten benoemd als bestuurslid van Stichting Leefomgeving Schiphol.

De heer Rutten heeft jarenlange ervaring in de luchtvaartsector en is daardoor goed op de hoogte van de effecten van de luchtvaart op de leefomgeving.

De heer Rutten vormt samen met de heren Schneiders en Bolhoeve het bestuur van de stichting.

Het bestuur zal zich de komende tijd inzetten voor de uitvoering van de tweede tranche van de stichting leefomgeving welke loopt tot eind 2020.

Stichting Leefomgeving Schiphol heeft nieuwe voorzitter Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol heeft op voordracht van de Raad van Toezicht van de Stichting op 19 oktober de heer Bernt Schneiders tot Voorzitter van het Bestuur benoemd. De heer Schneiders is tot medio 2016 Burgemeester van Haarlem geweest. Hij is tevens voorzitter van het Bestuur van het VSB-fonds. De  heer Schneiders volgt de heer Hoffscholte op als voorzitter van de Stichting.

Start programma Individueel Gedupeerden per 1 november 2016

Per 1 november start de Stichting Leefomgeving Schiphol met de Tweede Tranche van het Leefbaarheidsfonds door middel van de start van het Programma Individueel Gedupeerden.

Mensen die hiervoor volgens het bestemmingsreglement van de Stichting in aanmerking komen kunnen vanaf deze datum het aanvraagformulier indienen bij gemeenten, Omgevingsraad Schiphol of bij de Stichting. Zie voor nadere informatie ook het Draaiboek Individueel Gedupeerden.