Nieuws

Subsidie voor het project Ringvaart-Ringdijk en het Dorpshuis Abbenes

Het bestuur heeft besloten om subsidie te verlenen aan het laatste project van het gebiedsgerichte programma van de gemeente Haarlemmermeer, het project Ringvaart-Ringdijk. De aanvraag hiervoor is eind vorig jaar ingediend. Het project bestaat uit de realisatie van recreatiesteigers in de kernen Lijnden, Aalsmeerderbrug en Burgerveen. De realisatie van de recreatiesteigers zijn onderdeel van het gemeentelijk project Ringvaart-Ringdijk. Bij dit project worden de waterveiligheid, verkeersveiligheid op en rondom de Ringvaart en Ringdijk gecombineerd met verbeteringen aan de leefomgeving. 

Tevens is besloten een subsidie te geven voor de renovatie van het dorpshuis in Abbenes, Het Praatpunt. Met de bijdrage van SLS wordt de herinrichting van de grote zaal mede mogelijk gemaakt. Er wordt een nieuwe vloer gelegd en een nieuwe bar geplaatst. Door de renovatie ontstaat een aantrekkelijke plek waar meer mensen samen kunnen komen. Hierdoor kan de sociale cohesie worden verbeterd.