Nieuws

Feestelijk moment bouw Multifunctioneel Centrum Zijdelwaard Uithoorn

Op 10 november is een nieuwe mijlpaal in het project MFA Zijdelwaard gevierd. Deze mijlpaal is de start van het plaatsen van de houtconstructie van het gebouw. Door de Coronamaatregelen was het niet eerder mogelijk, de start van de bouw feestelijk te vieren. De start van het plaatsen van de houtconstructie is aangegrepen voor een officiële handeling in beperkte kring. De bijeenkomst was met vertegenwoordigers van de gemeente, SLS, architect, bouwer en gebruikers van De Scheg. Daarbij hebben Jan Bolhoeve namens het bestuur van SLS, de wethouder Jan Hazen en Erik Slangen namens de architect hun handtekening gezet op het eerste CLT (Cross Laminated Timber) -element.

Het multifunctionele centrum zal komende zomer worden opgeleverd.

Zie ook persbericht gemeente Uithoorn: https://www.meerbode.nl/de-scheg-houtconstructie-symbolisch-verankerd/

Fieldlab geluidsadaptief bouwen officieel geopend

Op 25 oktober jl. heeft demissionair minister Barbara Visser met wethouder Jurgen Nobel van de gemeente Haarlemmermeer het Fieldlab geluidsadaptief bouwen, in aanwezigheid van Ad Rutten van het bestuur van SLS, officieel geopend.

In het Fieldlab wordt o.a. nagegaan hoe de ervaren geluidsbelasting in en rondom woningen kan worden verminderd en de leefbaarheid in de regio kan worden verbeterd. Onderzocht wordt of gebouwen zo ontworpen en gepositioneerd kunnen worden dat vliegtuiggeluid minder hoorbaar wordt. Hierdoor moet het mogelijk worden een betere woon- en leefomgeving bij de luchthaven te ontwikkelen.

Het onderzoek, dat twee jaar zal lopen, wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van SLS. Ad Rutten benadrukte in zijn toespraak ook nog eens dat dit soort innovatieve ontwikkelingen bijdragen aan het voorzien in alternatieve manieren om de hinder als gevolg van het vliegtuiggeluid te beperken en maatwerk te bieden.

Zie ook persbericht gemeente Haarlemmermeer: https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/fieldlab-geluidsadaptief-bouwen-officieel-geopend

Opening Ontmoetingstuin Mijnsheerlijckheid Kudelstaart

Op 15 september is de ontmoetingstuin Mijnsheerlijckheid in Kudelstaart officieel geopend met de onthulling van de donateurenzuil.

Met de inrichting van de tuin is een lang onvervulde wens van de bewoners van het complex Nobelhof en Boerhaavehof te Kudelstaart in vervulling gegaan. In oorsprong was de binnentuin een grasveld met wat struikenhagen en bomen als beplanting en als zodanig niet geschikt of uitnodigend voor recreatie- en ontmoetingsplek voor de, grotendeels bejaarde en minder valide, bewoners van het complex. Door de herinrichting is in de wijk een ontmoetingsplek gecreëerd die naast de bewoners van de nabijgelegen wooncomplexen ook een ontmoetingsplek biedt aan bewoners in de omgeving. De tuin is geschikt voor allerlei activiteiten zoals jeu-de-boules, barbecue en thema bijeenkomsten.

De inrichting van de tuin en het organiseren van activiteiten is mede mogelijk gemaakt door SLS.

Artikel Nieuwe Meerbode van 16 september 2021: Feestelijke opening ontmoetingstuin
https://leefomgevingschiphol.nl/wp-content/uploads/2021/09/Artikel-Nieuwe-Meerbode-Feestelijke-opening-ontmoetingstuin-1.pdf

Multifunctionele accommodatie Thamerdal Uithoorn officieel geopend

UITHOORN, de maatschappelijke organisaties hadden er deze zomer al hun intrek in genomen. Maar sinds woensdag 8 september draagt het nieuwe multifunctionele buurtgebouw in de wijk Thamerdal ook zijn nieuwe naam op de gevel: De Kuyper. Na de onthulling door Stichting Leefomgeving Schiphol. (SLS) had wethouder José de Robles de eer het gebouw te openen. De kinderen van Het Duet zongen het Kuyperlied en er was een sport-instuif.

De Kuyper is met recht een gezamenlijk project te noemen. De nieuwbouw werd mogelijk gemaakt door een belangrijke bijdrage van SLS om zo meerwaarde in de wijk te creëren. Huurders, school en de wijk hebben op vele vlakken met de gemeente meegedacht over het ontwerp en de uitvoering. Het was dan ook de droom om er woensdag een groot wijkfeest van te maken. Door de geldende coronamaatregelen moest er echter gekozen worden voor een relatief kleine opening. Dat maakte de middag niet minder sfeervol.

Onthulling van de nieuwe naam voor MFA Thamerdal, door dhr. Ad Rutten en dhr. Jan Bolhoeve – bestuurders SLS

De onthulling van de naam
De ceremonie vond plaats in de grote tuin van De Kuyper waarin ook het schoolplein van Het Duet overloopt. Dat de speeltoestellen in de tuin zijn gefinancierd door de school tekent de bijzondere samenwerking. Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) loofde dan ook de betrokkenheid van iedereen. Bestuurders Ad Rutten en Jan Bolhoeve trapten af met de onthulling van de gevelnaam. De letters hebben een lichtelement waardoor ze straks lijken te zweven tegen de gevel die langzaam met klimop begroeid wordt. Wijkbewoonster en medewerkster van Participe, Monique Sintenie is de winnende bedenkster van de naam De Kuyper. “Een stevige, stoere, korte naam,” vond ze. “Die past bij de wijk en het gebouw en natuurlijk bij de Kuyperlaan.” Dat de naam ook prima in de mond ligt, bleek wel uit Kuyperlied. Geschreven door Corinne Boswijk van Mama Coelia op de bekende melodie van Roberto Jacketti en de Scooters en uit volle borst meegezongen door groep 3 t/m 8 van Het Duet. Rutten kijkt glimlachend rond: ‘Dit is toch echt waar je het als Stichting voor doet.’

De opening
Na de doop werd het gebouw officieel geopend. Wethouder Hans Bouma keek even terug op het tot stand komen van het bouwproject, maar vooral vooruit. Naar hoe dit najaar de geplande beplanting buiten de groene uitstraling zal vergroten. En hoe dit nieuwe, duurzame en extreem energiezuinige gebouw (met A++++ label) alleen mogelijk werd door de financiering van SLS en de inzet van iedereen die zo hard heeft gewerkt. Wethouder José de Robles haalde het goede werk dat in het gebouw wordt gedaan door alle maatschappelijke organisaties aan. Van Uithoorn voor Elkaar tot de Voedselbank, Brijder en Vluchtelingenwerk. Ook oudwethouder Ria Zijstra, die het project bij haar vertrek in februari overdroeg aan De Robles was aanwezig. Symbolisch knipten zij gezamenlijk het lint door.

De Kuyper, de wijk en Uithoorn
Met De Kuyper heeft Thamerdal er een nieuw ‘hart’ bij. De ruimte binnen oogt dan ook als een lichte en uitnodigende huiskamer. Met een speciaal ontworpen kunstwerk aan de wand en veel groen. Deze Buurtkamer moet straks de plek zijn om binnen te lopen en elkaar te ontmoeten. Maar er zijn ook flexible werkplekken om even de laptop in te pluggen. Op dit ogenblik lopen er vanuit de gemeente gesprekken met een Sociale onderneming om de bar in de Buurtkamer uit te baten. De gymzaal met interactieve led-vloer wordt naast gymonderwijs binnenkort ook via vindjeruimte.nl beschikbaar om te huren voor kinderfeestjes of activiteiten. Oud-wethouder Zijlstra: ‘Thamerdal is een wijk waar mensen het niet altijd even makkelijk hebben, maar waar wel veel saamhorigheid heerst. Zij verdienen een krachtig, laagdrempelig buurtgebouw.’ Wethouder De Robles vult aan: ‘Je kunt het ook omdraaien, zo’n mooi gebouw verdient het om in juist een wijk te staan waar het echt iets kan betekenen.’ Op de achtergrond schiet directeur onderwijs Paula Bouw stralend voorbij terwijl de sportinstuif van Uithoorn voor Elkaar start: ‘De kinderen zijn zó enthousiast! Het is al helemaal hún gebouw.’ Als je goed luistert hoor je het Kuyperlied inderdaad nog lang rondzoemen tegen de blauwe lucht. ‘Wááár moet je zijn? In De Kuyper, een plek voor groot en klein…’

SLS geeft subsidie voor het Fieldlab Geluidsadaptief bouwen

Geluidsadaptief bouwen houdt in dat er bij het ontwerp van wijken en woningen wordt gekeken naar de invloed van het gebouw op de geluidsomgeving.

De geluidsomgeving is de optelsom van alle geluiden die rond een persoon aanwezig zijn. Sommige geluiden worden als hinderlijk ervaren (zoals vliegtuigen of auto’s), terwijl sommige geluiden juist prettig of rustgevend zijn (b.v. vogels of kletterend water). Omdat het menselijk brein informatie uit verschillende zintuigen tegelijkertijd verwerkt wordt de geluidservaring ook beïnvloed door andere zintuigelijke prikkels, zoals het zicht (ogen).

Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar een andere wijze van bouwen en inrichten van wijken/straten waarbij gekeken is naar de invloed hiervan op de geluidsbelasting binnenshuis en rondom de woning. De onderzoeken naar geluidsadaptief bouwen lijken hoopvol maar er is nog aanvullend onderzoek nodig.

Voor dit aanvullende onderzoek is door de gemeente Haarlemmermeer en het Rijk in de Haarlemmermeer een fieldlab gerealiseerd. Het fieldlab is een plek met een proefopstelling waar onderzoek kan worden gedaan naar het verminderen van vliegtuiggeluid.

Het bestuur van SLS heeft besloten om het vervolgonderzoek mede te subsidiëren. Dit  vervolgonderzoek wordt uitgevoerd door de gemeente Haarlemmermeer in samenwerking met de TU Delft.

Subsidie voor het project Ringvaart-Ringdijk en het Dorpshuis Abbenes

Het bestuur heeft besloten om subsidie te verlenen aan het laatste project van het gebiedsgerichte programma van de gemeente Haarlemmermeer, het project Ringvaart-Ringdijk. De aanvraag hiervoor is eind vorig jaar ingediend. Het project bestaat uit de realisatie van recreatiesteigers in de kernen Lijnden, Aalsmeerderbrug en Burgerveen. De realisatie van de recreatiesteigers zijn onderdeel van het gemeentelijk project Ringvaart-Ringdijk. Bij dit project worden de waterveiligheid, verkeersveiligheid op en rondom de Ringvaart en Ringdijk gecombineerd met verbeteringen aan de leefomgeving. 

Tevens is besloten een subsidie te geven voor de renovatie van het dorpshuis in Abbenes, Het Praatpunt. Met de bijdrage van SLS wordt de herinrichting van de grote zaal mede mogelijk gemaakt. Er wordt een nieuwe vloer gelegd en een nieuwe bar geplaatst. Door de renovatie ontstaat een aantrekkelijke plek waar meer mensen samen kunnen komen. Hierdoor kan de sociale cohesie worden verbeterd.